Personel Yönetimi Danışmanlığı

Personel yönetiminin hem bir plan hem de buna ek olarak bir süreç plan setidir. Personel yönetimi için gelecek varoluyor oluşacak arz ve talebin organizasyonu nasıl yapılır. Etkin olan bir personel yönetimi, arz ve talep arasında gelecek gelecek boşlukları temizlemek zorunda kaldı. Böylesi bir da personel yönetim planlaması, organizasyon da yeni personel ne demek çalışan sayılarını ve alternatiflerini gösteriyor.

İK Yapılanması Danışmanlığı

İK Teknik Altyapı yapılanması için şirketinizi gönül rahatlığıyla danışmanlık eğitimlerimize emanet yapabilirsiniz. Yılların vermiş olduğu birikim ve teknoloji ile insan kaynakları alanında olması gereken tüm teknik altyapıyı tasarlayarak tüm süreçlerin planını yaparız.

Kurumsal İletişim Seminerleri

Kurumsal iletişim sürdürülebilirlik anlayışıyla firmanın verimliliğini artırılması ve hedef kitle tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum halini alması faaliyetlerine yönelik bir iletişim ve ilişki disiplinidir. Kurumsal özellik taşıyan ve bu özelliklerle toplumsal yapının bir parçası haline gelen firmaların kurum içinde ve dışında kurdukları ilişki düzenidir. Bu ilişkilerde belirli bir amaç ve düzen doğrultusunda etkili bir iletişim politikası izlenmelidir.

Kurumsal iletişim bir çalışmanın verimli olarak sürebilmesi için, yöneticilerden çalışanlara, yatırımcılardan tedarikçilere ve hatta tüketicilere iletişimin etkili iyi bir çizgide kurulmuş olması gerekir. Kurumsal yönetimde, kurumsal iletişim stratejileri önemli yere sahiptir.

Kurumsal iletişim, firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlar. Reklam ve imaj oluşturmada, değişim gerçekleştirmede, medya ve tüketici ilişkilerini geliştirilmesinde, bölüm ve elemanlar arasındaki bütünleşmede, bilgi akışında denetimde hatta karar alma süreçlerinde kurumsal iletişim etkili olur.

   Kurumsal iletişim kimliğine uygun her türlü bilgi ve teknikleri kullanarak firmanın verimliliğini katma değer sağlar. Her sektörde olduğu gibi kurumsal iletişim de ortak paydası çalışanlar yani insan faktörüdür. Tüketiciye ulaşmayı, verimlilik ve yatırım için kurulan sistemleri sağlayacak olan insandır. Kurumsal iletişimin temellerini atarken bu husus dikkate alınmalıdır ve yöneticiler bu konuya önem vermelidir.

Kurumsal Motivasyon Seminerleri

Motivasyon, insanların işle ilgili isteklerini ve bağlılıklarını artırmak için yapılan bir çalışmadır. Motivasyonu yüksek kişiler, daha iyi performans göstermelerinin yanı sıra yeteneklerini daha verimli kullanırlar.

Bu seminerde katılımcılar, işyerinde karşılaştıkları sıkıntıları ve günlük zorlukları aşmak için başarısı kanıtlanmış metotlar öğrenecekler. Öğrendikleri bu teknikleri işyerinde, sosyal hayatta ve aile içinde kullanarak daha başarılı, daha mutlu ve daha verimli olacaklar.

Bu seminer ile; çalışanların iş hayatının getirdiği stresi dengelemesini, ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kavramalarını, iletişim çatışmalarına çözüm bulmalarını, eğitim sonunda “Acaba yapabilir miyim?” değil, “Nasıl yapabilirim?” sorusunu sormalarını, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanma yollarını göstermeyi amaçlıyoruz.

Ücret ve Yan Haklar

Bir şirkette ücret ve yan hakların yönlendirilmesi ve yönlendirilmesi bu hakların yönetilmesi çok yönlendirmesi. Şirketimizdeki karlılığa göre ücretlerin belirlenmesi ve ücretlerin ücretlendirilmesi zambinde, ödül ve prim politikasının planlanması en iyi şekilde yapılandırılması. Tüm bu süreçlere bir de sosyal ve yan haklar eklenebiliyor iyi planlanmış ücret ve haklar şirkete artı olarak geri döneceği bir gerçektir. 

Genel Bakış

Kariyer Planlaması; istihdam etmek edilen Kişinin Tüm olanakları var Olan seçeneklerin ettik bu seçeneklerin doğurduğu değerlendirmelerin Farkına varılması, Bahşi Geçen planı Ile Ilgili amaçların tayin Edilmesi, bu kariyer amaçlarına varabilmede yönlerin belirlenebilmesi Zamanın daha iyi kullanilmasini sağlamak Için Mesleki tecrübe ile alakalı eğitimlerin alınması ettik Farklı gelişim metotlarının programlanması işlemidir.

  • Kariyer planlaması ile şirket büyür
  • Kariyer planlaması ile çalışanlar mutlu olur
  • ve şirkete bağlılık artmış olur.

Kariyer Planlama Analizi

Kariyer planlaması kısaca söylemek var var olan kariyer yönetiminin bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda da problemleri çözüme kavuşturma işlemidir. Hem organizasyonel hem de tasarlanabilinir, hatta planlanamazsa bile, kariyer yönetim organizasyonel kariyer hedeflerinin planlanması ve aksattırılmadan yürütülmesi ile birlikte.

  • Şirkette ilerde doğacak boş pozisyonlara eleman yetiştirmek
  • Bireysel eğitim ve liderliğimizin daha iyi olduğunu
  • Çalışanların potansiyel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak
  • Verimlilik kayıplarını en aza indir
  • Şirkette yaratıcı düşüncenin gelişmesine fırsat vermek
  • Çalışanların mesleki doyumunu ve işlerine

Kariyer Planlamasının Yararları

Motivasyonu Yükseltir

Çalışanları motive ederek daha kolay yükseliyor.

Yetenekleri Ortaya Açır

Kariyer hedeflerini düşünüyor, çalışanlarının yeteneklerini geliştiriyor.

Potansiyeli Açığa Çıkarır

Çalışanların işlerinden doyum almalarını sağmasını sağlayan güçlü hissetmelerine yol açar.

Yükselme İmkanı Sağlar

Şirket içi terfi pazarıı yarattığından çalışanlara yükselme tesisiı sağlıyor.

Şirket ile Bütünleşik

Farklı deneyimleri ve eğitimleri olan çalışanlara kariyer planlama yönetimi

Şirket Karını Artırır

Daha iyi bir iş ve daha çok para konusunda daha fazla sorumluluk, hareketlilik ve verimlilik arttırma becerisi kazandırır.

 

İnsan Kaynakları Yapılanması

Şirketlerin temizlenmesi için bir yapılması madalyası ve temizlikin yapılması gerekiyor, yönetilmesi ve performanslarının yapılması için yapılanmadık. www.onuraydogdu olarak partnerlerimizin tüm bu insani süreç süreçlerini en iyi şekilde planlıyor ve yönetiyoruz. Bunun için yapıyor duyulan İK yapımı yapıyor da gerçekleştiriyoruz.

 

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman ve Kurumsal Danışman

www.onuraydogdu.com