Çalışma Alanları

Eğitim Danışmanlığı

YENİ NESİL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Eğitim danışmanlığı çalışmamız öğrencilerin yeteneklerini fark ederek onları yetenekleri doğrultusunda bilinçlendiren ve doğru yönlendiren bir danışmanlık sistemidir. Bildiğimiz üzere ülkemizin ana sorunu temel eğitim sistemimizin eksik yönleri ve öğrencilerin eğitim sistemi içinde kaybolmasıdır. Okullarda öğretmenler, öğrencilere ders anlatarak onlara bilgi depolarlar, öğrencilere vizyon aşılama ve onlara danışmanlık yapmak gibi görevleri ve niyetleri yoktur. Buna karşılık yol ayrımlarında öğrencilerin doğru alana ve doğru mesleğe yönelmesini sağlayan bir programdır.

Eğitim danışmanlığı, hem öğrenciye hem velisine danışmanlık yapar. Günümüzde velilerimizin büyük çoğunluğu eğitim öğretim sistemimize yabancıdır. İçerik ve detay hakkında bilgileri çok azdır, bu sebeple önemli zamanlarda öğrencileri doğru yönlendiremezler bu yanlış yönlendirilen öğrenciler ileride ya yanlış alana, yanlış mesleğe yönelirler ya da okul hayatları zamanından önce sona erer. Velilerin dışında ülkemizdeki öğretmenlerin yarısı bile eğitim sistemi detaylarını ve içeriğini tam olarak bilemezler. Bundan dolayı alanında eğitim almış ve yeterli olan yeni nesil eğitim danışmanları hem öğrenciler için hem de veliler için çok kıymetli gelecek mimarlarıdır.

Öğrencilere ve velilerimize çocuğunun gelişimi, yetenekleri ve bu yeteneği nasıl geliştirip bir mesleğe dönüştürebileceği konusunda danışmanlık yapıyoruz. Bu sistem sayesinde hem öğrencilerimiz kişiliklerine ve yeteneklerine uygun alanlarda gelişip doğru mesleğe ve mutlu olacakları bir hayata kavuşuyorlar hem de veliler çocuklarının eğitim sorunlarına destek olan alanında uzman bir yeni nesil eğitim danışmanına sahip olmanın huzurunu ve güvenini yaşıyorlar.

Eğitim Danışmanlığı programımız için iletişim sayfasındaki bilgilerden irtibata geçebilirsiniz.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman & Eğitim Danışmanı

See Details

Eğitim Danışmanlığı

Kurumsal Danışmanlık

Personel Yönetimi Danışmanlığı

Personel yönetiminin hem bir plan hem de buna ek olarak bir süreç plan setidir. Personel yönetimi için gelecek varoluyor oluşacak arz ve talebin organizasyonu nasıl yapılır. Etkin olan bir personel yönetimi, arz ve talep arasında gelecek gelecek boşlukları temizlemek zorunda kaldı. Böylesi bir da personel yönetim planlaması, organizasyon da yeni personel ne demek çalışan sayılarını ve alternatiflerini gösteriyor.

İK Yapılanması Danışmanlığı

İK Teknik Altyapı yapılanması için şirketinizi gönül rahatlığıyla danışmanlık eğitimlerimize emanet yapabilirsiniz. Yılların vermiş olduğu birikim ve teknoloji ile insan kaynakları alanında olması gereken tüm teknik altyapıyı tasarlayarak tüm süreçlerin planını yaparız.

Kurumsal İletişim Seminerleri

Kurumsal iletişim sürdürülebilirlik anlayışıyla firmanın verimliliğini artırılması ve hedef kitle tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum halini alması faaliyetlerine yönelik bir iletişim ve ilişki disiplinidir. Kurumsal özellik taşıyan ve bu özelliklerle toplumsal yapının bir parçası haline gelen firmaların kurum içinde ve dışında kurdukları ilişki düzenidir. Bu ilişkilerde belirli bir amaç ve düzen doğrultusunda etkili bir iletişim politikası izlenmelidir.

Kurumsal iletişim bir çalışmanın verimli olarak sürebilmesi için, yöneticilerden çalışanlara, yatırımcılardan tedarikçilere ve hatta tüketicilere iletişimin etkili iyi bir çizgide kurulmuş olması gerekir. Kurumsal yönetimde, kurumsal iletişim stratejileri önemli yere sahiptir.

Kurumsal iletişim, firmaların amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlar. Reklam ve imaj oluşturmada, değişim gerçekleştirmede, medya ve tüketici ilişkilerini geliştirilmesinde, bölüm ve elemanlar arasındaki bütünleşmede, bilgi akışında denetimde hatta karar alma süreçlerinde kurumsal iletişim etkili olur.

   Kurumsal iletişim kimliğine uygun her türlü bilgi ve teknikleri kullanarak firmanın verimliliğini katma değer sağlar. Her sektörde olduğu gibi kurumsal iletişim de ortak paydası çalışanlar yani insan faktörüdür. Tüketiciye ulaşmayı, verimlilik ve yatırım için kurulan sistemleri sağlayacak olan insandır. Kurumsal iletişimin temellerini atarken bu husus dikkate alınmalıdır ve yöneticiler bu konuya önem vermelidir.

Kurumsal Motivasyon Seminerleri

Motivasyon, insanların işle ilgili isteklerini ve bağlılıklarını artırmak için yapılan bir çalışmadır. Motivasyonu yüksek kişiler, daha iyi performans göstermelerinin yanı sıra yeteneklerini daha verimli kullanırlar.

Bu seminerde katılımcılar, işyerinde karşılaştıkları sıkıntıları ve günlük zorlukları aşmak için başarısı kanıtlanmış metotlar öğrenecekler. Öğrendikleri bu teknikleri işyerinde, sosyal hayatta ve aile içinde kullanarak daha başarılı, daha mutlu ve daha verimli olacaklar.

Bu seminer ile; çalışanların iş hayatının getirdiği stresi dengelemesini, ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kavramalarını, iletişim çatışmalarına çözüm bulmalarını, eğitim sonunda “Acaba yapabilir miyim?” değil, “Nasıl yapabilirim?” sorusunu sormalarını, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanma yollarını göstermeyi amaçlıyoruz.

Ücret ve Yan Haklar

Bir şirkette ücret ve yan hakların yönlendirilmesi ve yönlendirilmesi bu hakların yönetilmesi çok yönlendirmesi. Şirketimizdeki karlılığa göre ücretlerin belirlenmesi ve ücretlerin ücretlendirilmesi zambinde, ödül ve prim politikasının planlanması en iyi şekilde yapılandırılması. Tüm bu süreçlere bir de sosyal ve yan haklar eklenebiliyor iyi planlanmış ücret ve haklar şirkete artı olarak geri döneceği bir gerçektir. 

Genel Bakış

Kariyer Planlaması; istihdam etmek edilen Kişinin Tüm olanakları var Olan seçeneklerin ettik bu seçeneklerin doğurduğu değerlendirmelerin Farkına varılması, Bahşi Geçen planı Ile Ilgili amaçların tayin Edilmesi, bu kariyer amaçlarına varabilmede yönlerin belirlenebilmesi Zamanın daha iyi kullanilmasini sağlamak Için Mesleki tecrübe ile alakalı eğitimlerin alınması ettik Farklı gelişim metotlarının programlanması işlemidir.

 • Kariyer planlaması ile şirket büyür
 • Kariyer planlaması ile çalışanlar mutlu olur
 • ve şirkete bağlılık artmış olur.

Kariyer Planlama Analizi

Kariyer planlaması kısaca söylemek var var olan kariyer yönetiminin bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda da problemleri çözüme kavuşturma işlemidir. Hem organizasyonel hem de tasarlanabilinir, hatta planlanamazsa bile, kariyer yönetim organizasyonel kariyer hedeflerinin planlanması ve aksattırılmadan yürütülmesi ile birlikte.

 • Şirkette ilerde doğacak boş pozisyonlara eleman yetiştirmek
 • Bireysel eğitim ve liderliğimizin daha iyi olduğunu
 • Çalışanların potansiyel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak
 • Verimlilik kayıplarını en aza indir
 • Şirkette yaratıcı düşüncenin gelişmesine fırsat vermek
 • Çalışanların mesleki doyumunu ve işlerine

Kariyer Planlamasının Yararları

Motivasyonu Yükseltir

Çalışanları motive ederek daha kolay yükseliyor.

Yetenekleri Ortaya Açır

Kariyer hedeflerini düşünüyor, çalışanlarının yeteneklerini geliştiriyor.

Potansiyeli Açığa Çıkarır

Çalışanların işlerinden doyum almalarını sağmasını sağlayan güçlü hissetmelerine yol açar.

Yükselme İmkanı Sağlar

Şirket içi terfi pazarıı yarattığından çalışanlara yükselme tesisiı sağlıyor.

Şirket ile Bütünleşik

Farklı deneyimleri ve eğitimleri olan çalışanlara kariyer planlama yönetimi

Şirket Karını Artırır

Daha iyi bir iş ve daha çok para konusunda daha fazla sorumluluk, hareketlilik ve verimlilik arttırma becerisi kazandırır.

 

İnsan Kaynakları Yapılanması

Şirketlerin temizlenmesi için bir yapılması madalyası ve temizlikin yapılması gerekiyor, yönetilmesi ve performanslarının yapılması için yapılanmadık. www.onuraydogdu olarak partnerlerimizin tüm bu insani süreç süreçlerini en iyi şekilde planlıyor ve yönetiyoruz. Bunun için yapıyor duyulan İK yapımı yapıyor da gerçekleştiriyoruz.

 

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman ve Kurumsal Danışman

www.onuraydogdu.com

 

See Details

Kurumsal Danışmanlık

Öğrenci Koçluğu

1. Öğrenci koçluğu nedir?

Koçluk kavramı eğitim alanında öğrencilerin başarıyı elde etmelerini sağlamak iyi bir lise iyi bir üniversite kazanmada aşılması gereken basamakları ortaya koyan, doğru çalışma, disiplinli çalışmaları sağlayan bir disiplindir ve çalışma etkinliğidir, özünde bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmayı barındırır. Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu da bu anlamı ile öğrenim yaşantısı içerisinde, özellikle 10 yaşından büyük bireye eğitsel alanda destek sağlamaya yönelik bir hizmettir.

   “Aileler sınavlara hazırlanan çocuklarının özel ders öğretmenleri yerine, onların hem eğitim hem de sosyal hayatlarıyla ilgilenecek; onlara sınav motivasyonu sağlayacak koçlarla çalışmasını tercih ediyor. Çünkü ders çalışırken konsantrasyon eksikliği yaşayan, ders çalıştığı halde başarısız olan, okulda ve evde uyumsuz tavırlar sergileyen çocuklar ne tür imkanlar verirseniz verin, arzulanan hedefe ulaşamaz. Oysa bu sorunlar eğitim koçları aracılığıyla kolaylıkla çözülebilir.

 • Öğrenci koçluğu planlama içerisinde bulunanlar:

- Bireyi tanıma,

- Öğrencileri kitap derdinden kurtarıyorum. Pdf sözcük (E-Kitap) ücretsiz bir şekilde öğrenci koçluğu aylık seansımın içerisinde veriyorum. (Ek olarak kitap parasından kurtarıyorum deneyimimi.)

- Birebir öğrenci takipleri, giden birebir günlük olarak takip edilir,

- Derslere ilgisiz kişilerin derse katılımını sağlama,

- Okula ilgisiz kişilerin okulda aktif bir öğrenci olmasını sağlama,

- Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluklarını tanımlama ve kontrol altına alma,

- Lks, Yks, Tyt, Ayt, Kpss, Yös, Dgs, Aöf, (Üniversite sınavlarına en iyi şekilde bilerek çalışmasını sağlama) sınavlarına disiplinli ve bilgili bir şekilde hazırlanma,

- Birebir yönlendirmeler sağlanır ve bireyler için en faydalı ve sağlıklı yol aranır. Üniversite sınavları, teog sınavları aöf sınavları hakkındaki en doğru yönlendirmeler,

- Öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarma,
- Etkili, sistemli ve verimli çalışmayı sağlama,

- Düzenli ve programlı bir şekilde sınavlara ve derslerine adaptasyon sağlama,

- Sınav sonuçlarının düzenli takibi ve yol göstericiliği sağlama,

- Başarıyı engelleyen unsurları ortadan kaldırma,
- Özgüveni arttırma,

- Okula karşı ilgisiz kişilerin eğitimiyle ilgilenme,

- Okul ve ailesiyle arasında kopukluk yaşayan kişilerin eğitimi,
- Doğru ders çalışma tekniklerini öğretme,
- Okul,aile,arkadaş çevresindeki uyumu dengeleme,
- Eğitim kurumu, aile ve birey arasındaki uyumu sağlama… gibi konular yer almaktadır.

Aylık seanslarımız içerisinde her hafta aileye öğrenci durum hakkında bilgilendirme, öğrencinin planlarının ortak bir karar ile yapılması ve aile danışmanlığı artı olarak günlük öğrencinin ders çalışma planlarının takibi ve sosyal ortamının takibi yapılmaktadır.

      Seans ücretleri içinde bilgi alınız.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu, öğrencinin eğitim hayatı süresince okul, aile ve özel yaşamındaki farkındalığı arttırarak potansiyel kaynaklarını keşfetmesi ve bu var olan potansiyeli ortaya çıkararak hedeflerine odaklanan şimdi ve gelecekle ilgili süreç odaklı bir gelişim yolculuğudur.

Bu yolculukta öğrenci, gerek okul yaşamında, gerekse yaşamının diğer alanlarında farkındalığını arttırır, kendini daha iyi tanımaya; kendine koyduğu engellerini ve bunlar için kullanacağı potansiyel kaynaklarını keşfetmeye başlar.

Zihnini ve zamanını verimli kullanmayı öğrenerek, başarısını arttıracak yöntemleri geliştirir.

Bunlarla birlikte, koçluk yolculuğunda öğrenci, performansını arttıracak hafıza, test çözme, öğrenmeyi öğrenme, anlayarak hızlı ve etkin okuma, odaklanma, verimli ders çalışma, imajinasyon; stres ve engellerini yönetebilmek için nefes ve duygu yönetimi gibi güçlü teknikleri de öğrenir.


Öğrenci Koçluğu İşleyişi :

Öğrencilerle belirlenen uygun yer ve zamanda görüşülür
Görüşme süreleri öğrencinin durumuna göre karşılıklı konuşularak belirlenir
Görüşmeler saygı çerçevesinde ve gizlilik esasına göre yapılır.
Her seans da öğrencinin durumuna göre farklı uygulamalar yapılır.
Seanslarda koçluk becerileri ve öğrenci koçluğu teknikleri kullanılır.
Öğrencilerin gelişmesi sağlanırken veliler bu konuda bilgilendirilir.
Her seans sonunda yeni eylem adımları oluşturulur.
Gerek görüldüğünde, Hafıza teknikleri, Öğrenmeyi Öğrenme, Anlayarak Hızlı Okuma gibi uygulamalar öğrenciye verilir
Bu sayede öğrencinin gelişmesine katkı sağlanır.

Detaylı Bilgi İçin İrtibata Geçiniz.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman & Öğrenci Koçu

www.onuraydogdu.com

See Details

Öğrenci Koçluğu

Online Danışmanlık

Online Psikolojik Danışmanlık / Online Danışmanlık Nedir?

Bilgisayar destekli çevrimiçi (online) psikolojik danışmanlık ya da diğer adı ile Online Danışmanlık, İnternet ortamında görüntülü bağlantı aracılığıyla yapılan profesyonel psikolojik danışmanlık görüşmeleridir. Farklı ülke veya şehirlerde ikamet eden ya da sağlık vb. çeşitli sebeplerle merkezimize gelerek psikolojik danışmanlık alma olanağı bulunmayan kişilere yöneliktir.

Online Danışmanlık Görüşmesinin Yapılacağı Ortamı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Görüşme esnasında sessizliğin sağlanması ve korunması önemlidir. Bu nedenle odada televizyon, müzikçalar ve benzeri elektronik aletlerin kapalı olması dikkatinizin dağılmaması ve görüşmenin verimli geçmesi için gereklidir.

Tıpkı yüzyüze görüşmelerde olduğu gibi online görüşmelerde de gizlilik ve mahremiyet, sağlanması gereken temel bir koşuldur. Konuşulanların başkaları tarafından duyulmasını önlemek amacıyla görüşme yapılacak odada gerekli düzenlemelerin önceden yapılmış olması önemlidir.

Görüşmelerin bölünmemesi amacıyla odaya girip çıkan insanlar olmamasına yönelik önlemler alınmalı; cep telefonunun tamamen kapalı ya da sessize alınmış ve uzak bir yerde tutulması konusunda gereken özen gösterilmelidir.

Online Danışmanlık Görüşmeleri İçin Gereken Teknik Altyapı Nedir?

Online Danışmanlık için hızlı bir İnternet bağlantısı ve gerekli programın (Skype) kurulu olduğu bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu gerekmektedir.

Detaylı bilgi için iletişme geçebilirsiniz.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman ve Eğitim Uzmanı

See Details

Online Danışmanlık

Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu Nedir? - Yaşam Koçunun Faydaları.

Yaşam koçluğu; bozulma ve savunma gelişimi hayatında teslim ve denge yaratmasıdır.

Yaşam koçu; farkındalığınızı arttırır, olaylara farklı açılardan bakalım yardımcı olur. Kendi yaşamına dışardan bakmak, potansiyel ve potansiyel potansiyel güce çevirmek için fırsat yaratır.

Yaşam koçu; hayalinizi gerçekleştirmeyi hedefinizi bulmaya yardımcı olur.

Yaşam koçu size yönlendirme, tavsiye vermez.

Yaşam koçu terapi uygulamaz ve tedavisi bilmiyor.

Yaşam koçu akıl ve ruh sağlığı yerinde olan kişilere yol arkadaşlığı yaparak kendi yolunuzu kendinizin bulmasını sağlar.

YAŞAM KOÇLUĞU VE DANIŞMANLIK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Yaşam koçluğu ve danışmanlık birbirlerinden çok farklıdır.

Danışmanlık, geliştirme ve geliştirmemeye odaklanmaktır.

Yaşam koçluğu ise sizin geleceğinizi tasarlamaya odaklanır.

Danışmanlık, problemleri gidereyi hedefler.

Yaşam koçluğu, problemleri engellemek için yaşam tarzı yaratır.

Yaşam koçluğu, hayatınızda size problem yaratan sorunları çözmenize yardım eder. Geri kalmaktan çok daha ileriye gidebilme yolunu gösterir.

Danışmanlık ilişkileri KLİNİK ve sınırlıdır.

Yaşam koçluğu ilişkilerinde ise iş birliği esastır.

Diğer bir deyişle,yaşam koçluğu size cevapları vermez, ancak hassas ve anlamlı bir bağ ortamında bir takım çalışmasıyla KENDİNİ KEŞFETMENE ve ÇÖZÜMLERE ulaşmanı sağlar.

Bir çok insan ‘’Deli’’ gözükmekten korktuğu için ondan uzak durur,bu durum onları utandırabilir.Bu tür insanlar danışmanlık almalarına rağmen damgalanmamak için bir danışman ve terapisti olduğu gerçeğini saklamak zorunda hissederler.

Yaşam koçluğu ise tam tersidir.Bir yaşam koçuna sahip olmak, gurur duyulacak bir şeydir ve negatif bir damga taşımaz.Pozitif ve yetki veren bir hissi anımsatan aktif ve ilerleyicidir.

Danışmanlık, yaşamlarında davranış sorunları olan, ek olarak zihinsel sorunları olan insanlarla ilglenir.

Yaşam koçluğu, yaşamlarında yeteri kadar ve elverişli davranışa biçimine sahip olan, ancak hayatlarını olumlu yönde değiştirmek ve geliştirmek isteyen, hayallerini takip eden insanlarla ilglilenir. Yaşam koçluğu, zihinsel problemleri ELE ALMAZ.

Yaşam koçluğuyla OLANAKLAR SONSUZDUR.

Her koçun kendine has yöntemleri vardır. Koçlar hizmet alan kişilere çeşitli hedeflere ulaşmakta yardımcı olmak üzere eğitilmiş ve deneyim sahibidir. Bilindiği üzere 40 aşkın koçluk teknii mevcuttur.

 Aşağıdakiler koçluk sürecinin her aşaması için dikkat edilmesi gerekenlerin kısa bir listesidir. Bir koç, sizin yaşam sürecinizin her aşamasında size yardım edecek ve yol gösterecek olan ortağınızdır.

Yaşam Koçunun Faydaları Nelerdir?

İnsanları hayatlarındaki ulaşmak istedikleri hedeflere götüren birçok yol bulunmaktadır. Kişilerin kendi kişiliklerine en uygun hedefi ve bu hedefe ulaştıracak yolu bulmaları için doğru seçimler yapmaları gerekir.  Bu kararları verme aşamasında bir yaşam koçundan alacakları önerilerle başarılı sonuçlara imza atılacaktır. Hayat boyunca yaptığımız seçimler bizlerin kaderini oluşturmaktadır. İyi ve yeterince titizlik gösterilmeden yapılan seçimler sonucunda hayatımızı hüsrana çevirebilecek enerjileri kendimize çekeriz.

Yaşam koçunun en büyük görevi insanlara ne istediklerini ve belki de bugüne kadar istedikleri şeylerin aslında kendi seçimleri olmadığını göstermektir. Bütün insanlar hayatlarının bir döneminde bir yaşam koçu yardımıyla kendilerini keşif yoluna girmelidirler. Toplumsal değerler, gelenekler ve ailelerinin bugüne kadar yaptıkları dayatmalardan sıyrılarak kendi öz benliklerini bulmalıdırlar. Bunun sonucunda bağımsız, güçlü, kendilerine güvenen ruh sağlığı iyi bireyler yetişmiş olup toplumda   farklı bir yer alacaktırlar. Bu bireyler daha sağlıklı aile ve arkadaş ilişkilerine sahip oldukça işyerlerindeki çalışma potansiyeli de daha verimli hale gelecektir. Merkezden başlayan  bir kişideki değişiklik toplumun geneline yayılarak ülkemizi ve dünyayı daha güzel yarınlara hazırlayacaktır.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman & Yaşam Koçu

www.onuraydogdu.com

See Details

Yaşam Koçluğu

Kariyer-Tercih Danışmanlığı

 Onur AYDOĞDU tercih döneminde aday öğrencilere yönelik Tercih Danışmanlığı ve Kariyer Danışmanlığı hizmetleri ile adayın en doğru tercihi yapması amaçlıyor.

Yks, Lgs, Kpss, Dgs, Aöf, Yös gibi sınavların tercih dönemi boyunca Onur AYDOĞDU tarafından verilecek olan Kariyer Danışmanlığı ve Tercih Danışmanlığı görüşmelerinde üniversite adaylarının doğru meslek gruplarına veya bölümlere yönlendirilmesini amaçlamaktadır. Hangi bölümü seçeceğini bilmeyen, mesleki eğilimini henüz keşfedememiş adaylara kendilerini tanıma yollarını aktarmak ve kendileri için en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olmak için hizmet vermektedir.

Bu süreçte aday öğrencinin kişilik tipi, yetkinlikleri ve mesleki yönelimlerini yorumlayacak adaya kendisi ile ilgili bir farkındalık sağlamayı hedefliyoruz. Akademik bir alt yapıya dayandırılarak kurgulanan Kariyer Danışmanlığı hizmetinde aday öğrenciye envanter uygulama ve birebir görüşme yolları ile en doğru bölüm ve meslek önerileri yapmaktayız.

Kariyer Danışmanlığında adayın tanınması ve adayın mesleki yöneliminin keşfedilmesi amacı ile aşağıdaki süreç işletilecektir.

1. Adayın tanınması

 • Yetenek (neler yapabildiği)
 • İlgi (neleri yapmaktan keyif aldığı)
 • Değerler (neye önem verdiği)
 • Beklentiler (meslek yaşamından ne beklediği)
 • Kişilik tipinin belirlenmesi (Myers- Briggs Kişilik Tipi Testi)

2. Mesleklerin tanınması

 • Meslekleri tanıtma
 • Mesleğin gerektirdiği eğitim süreci
 • Nasıl bir çalışma ortamı sunuyor?
 • Nasıl bir yaşam gerektiriyor?
 • Hangi kişilik özellikler gerekiyor?

Tercih Danışmanlığı çalışmalamızda aday öğrencilerin puan ve başarı sıralarına uygun olan program ve üniversiteler hakkında tercih listeleri oluşturulacaktır. Bu süreçte Kariyer Danışmanlığı almış ve hangi bölümü tercih edeceğini bilen ve kararlı adaylar ile en doğru programları içeren listeler oluşturulurken üniversiteler, bölümler, şehirler, tercih sistemi, özel durumlar vb. gibi tüm konularda da bilgiler verilecektir. Tercih Danışmanlığı hizmetimiz her daim çalışmalara açıktır.

Kısaca tercih danışmanlığında:

 • Kendinizle ilgili daha çok bilgi edinirsiniz,
 • Eğitim ve mesleki olasılıklarla ilgili farklı kaynaklardan araştırma yaparsınız
 • Piyasadaki trendler, yeni meslekler hakkında fikir edinirsiniz.
 • Yol haritası çizer, zamanı etkin biçimde kullanırsınız.
 • Tercihlerini bilinçli ve nokta atışlarıyla hedefinize bir adım daha yaklaşmakta olursunuz.

Randevu almak için lütfen tıklayınız.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

See Details

Kariyer-Tercih Danışmanlığı

Makaleler - Yazılar

Yazıların bütün hakları Onur AYDOĞDU ya aittir. İzinsiz Paylaşılamaz.!

RehberlikUzmanim.com

Aydoğdu Kuruluşu Türkiye de Güçlü Rehberlik.