Onur AYDOĞDU, genel olarak dört ana başlık incelemeyi gerçekleştirir. Belirtilen bu başlıklarda

Eğitim Danışmanlığı

YENİ NESİL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Eğitim danışmanlığı çalışmamızın başarısını planlıyor. Bileceğimizde ülkemizin ana sorunu temel eğitim sistemimiz Okullarda öğretmenler, ziyaretçiler için dil kursları, web siteleri, web siteleri, web siteleri, web siteleri, web siteleri, web siteleri, web siteleri. Buna göre yol ayrımı nasıl yapılır doğru alana ve doğru mesleğe yöneldikten sonra bir programdır.

Eğitim danışmanlığı, hem öğrenciye hem velisine danışmanlık yapar. Yabancı dilde günlüğü velilerimizin büyüklüğünü öğren. İçerik ve detay hakkında bilgiler çok azdır, bu sebepler, önemli bilgilerle ilgili bilgiler, doğru yönlendiremezler bu yanlış yönlendirilenlerde ileride ya da yanlış alana, yanlış mesleğe yönelirler ya da okul hayatları daha önce sona erer. Velilerin dışında ülkemizdeki öğretmenlerin yarısı safra eğitim sistemi detaylarını ve içeriğini tam olarak bilemezler. Bundan daha önce, o Olan ve yeni olanın ne olduğu, yeni nesil eğitim danışmanları, hem de hem de veliler için.

Öğrencilerine ve velilerimize göre becerilerini, yeteneklerini ve bu bilgiyi nasıl geliştirip Bu sistemde gelişmekte olan kişilere ve yeteneklerine uygun bir geliştirici geliştirip doğru mesleğe ve mutlu olacaklar bir hayata kavuşuyorlar hem de veliler çocuklarının eğitimi nasıl gidiyorlar?

Eğitim Danışmanlığı programımız için iletişim sayfasını bilgilerden yönlendirilebilir.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman & Eğitim Danışmanı

Kurumsal Danışmanlık

Personel Yönetimi Danışmanlığı

Personel yönetiminin hem bir plan hem de buna ek olarak bir süreç plan setidir. Personel yönetimi için gelecek varoluyor oluşacak arz ve talebin organizasyonu nasıl yapılır. Etkin olan bir personel yönetimi, arz ve talep arasında gelecek gelecek boşlukları temizlemek zorunda kaldı. Böylesi bir da kişisel yönetim planlaması, organizasyon da yeni personel ne demek çalışan sayılarını ve alternatiflerini gösteriyor.

İK Yapılanması Danışmanlığı

İK Teknik Altyapı yapılanması için şirketinizi gönül rahatlığıyla danışmanlık eğitimlerinize emanetinizde. Yılların vermiş olduğu birikim ve teknoloji ile insan kaynakları alanında olması gerekiyor.

Kurumsal İletişim Seminerleri

Bir  şirket halini alması faaliyetlerine yönelik bir iletişim ve ilişki disiplinidir. Kurumsal özellik taşıyan ve bu özelliklerle sosyal yapının bir parçası haline gelen firmaların kurumu.  Bu ilişkilerde,  bir amaç ve  düzenleyici, etkili bir iletişim kurabiyesi.

Kurumsal iletişim  bir çalışmanın verimli olması, sürebilmesi için, çalışanilerden  çalışanlara, yatırımcılardan ve hatta çevrede çevrelerde çevrelerde iletişimin etkin iyi bir çizgide olması gerekir.  Kurumsal yönetimde, kurumsal iletişim stratejileri önemli yere sahiptir.

Kurumsal iletişim , firmaların hedefi ve hedeflerine ulaşıyor. Reklam ve imaj oluşturmada, değişiklik gerçekleştirmede, medya ve internette ilişkilerini geliştirilmesinde, bölüm ve elemanlarda birlik tümleşmede, bilgi akışında denetimde hatta karar alma konusunda iletişim kurar.

   Kurumsal iletişim kimliğine uygun her türlü bilgi ve teknolojiyi kullanan firmanın tecrübiliğ ini katma değer sağlar. Her sektörde olduğu gibi kurumsal iletişim de ortak paydası çalışanlar yani insan faktörüdür.  Tüketiciye ulaşmayı, üretkenliği ve yatırımını sürdüren sistemleri kullanıyor. Kurumsal iletişimin temellerini atarken bu konuda bilgi almayı ve yöneticiler bu konuya önem ver.

Kurumsal Motivasyon Seminerleri

Motivasyon, odaklı işle ilgili isteklerini ve bağlılıklarını gösteren bir çalışmadır. Motivasyon yüksek olanlar, daha iyi performans göstermelerinin yanı sıra yeteneklerini daha verimli kullananlar.

Bu seminerde başarılıcılar, işyerinde sıkıntıları ve günlük zorlukları aşmak için başarısı isteyerek metotlar öğrenecekler. Öğrendikleri bu teknolojiyi işyerinde, sosyal hayatta ve aile içerisinde kullanarak daha başarılı, daha mutlu ve daha verimli olacaklar.

Bu seminer ile; çalışanların iş hayatının stresi dengelemesini getirdi, ekip çalışmasının ve takımının ruhunun önemini kavramalarını, iletişim planlarını ...

Ücret ve Yan Haklar

Bir şirkette ücret ve yan hakların yönlendirilmesi ve yönlendirilmesi bu hakların yönetilmesi çok yönlendirmesi. Şirketimizdeki karlılığa göre ücretlerin ücretlendirilmesi ve ücretlerin ücretlendirilmesi zambinde, ödül ve prim politikasının planlanması ve iyi yapılandırılmış olması. Tüm bu süreçlere bir de sosyal ve yan haklar eklenebiliyor iyi planlanmış ücret ve haklar şirkete artı olarak geri döneceği bir gerçektir. 

Genel Bakış

Kariyer Planlaması; Ilgili amaçların tayini.

 • Kariyer planlaması ile şirket büyür
 • Kariyer planlaması ile çalışanlar mutlu olur
 • ve şirkete bağlılık artmış olur.

Kariyer Planlama Analizi

Kariyer planlaması kısaca söylemek var var olan olan kariyer yönetiminin bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda da problemleri çözüme kavuşturma işlemidir. Hem organizasyonel hem de tasarlanabilinir, hatta planlanamazsa safra, kariyer yönetim organizasyonel kariyer hedeflerinin planlanması ve aksattırılmadan yürütme ile birlikte.

 • Şirkette ilerde doğacak boş pozisyonlara eleman yetiştirmek
 • Bireysel eğitim ve liderliğimizin daha iyi oldugunu
 • Çalışanların potansiyel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak
 • Verimlilik kayıplarını en aza indir
 • Şirkette yaratıcı düşüncenin gelişmesine fırsat vermek
 • Çalışanların profesyonel doyumunu ve işlerine

Kariyer Planlamasının Yararları

Motivasyonu Yükseltir

Çalışanları motive ederek daha kolay yükseliyor.

Yetenekleri Ortaya Açır

Kariyer hedeflerini düşünüyor, çalışanlarının yeteneklerini geliştiriyor.

Potansiyeli Açığa Çıkarır

Çalışanların işlerinden doyum almalarını sağmasını sağlayan güçlü hissetmelerine yol açar.

Yükselme İmkanı Sağlar

Şirket içi terfi pazarıı yarattığından çalışanlara yükselme fabrikasıydı.

Şirket ile Bütünleşik

Farklı deneyimleri ve eğitimleri olan çalışanlara kariyer yönetimi yönetimi

Şirket Karını Artırır

Daha iyi bir iş ve daha çok para konusunda daha fazla sorumluluk, hareketlilik ve verimlilik arttırma becerisi kazandırır.

 

İnsan Kaynakları Yapılanması

Şirketlerin hazırlanması için bir ekip madalyası ve temizlik şirketi kuruluyor, yönetilmesi ve performanslarının yapılması için yapıldımadık. www.onuraydogdu olarak partnerlerimizin tüm bu insani süreç süreçlerini en iyi şekilde planlıyor ve yönetiyoruz. Bunun için yapıyor duyulan İK yapımı yapıyor da gerçekleştiriyoruz.

 

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman ve Kurumsal Danışman

www.onuraydogdu.com

Öğrenci Koçluğu

1. Öğrenci koçluğu nedir?

Koçluk, eğitim sistemi, başarılar, işçilik, işçilik, işçilik, işçilik, pazarlık, pazarlık, pazarlık, pazarlık, pazarlık, pazarlık, pazarlık, pazarlık, pazarlık, pazarlık alanı Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu bir hizmettir.

   “Aileler sınavlara hazır çocuklarının özel ders öğretmenleri yerine, orada hem de eğitim hem de sosyal hayatlarıyla ilgilenecek; bence sınav motivasyonu, koçlarla çalışmayı tercih ediyor. Çünkü o zaman, kimseye bakmadan yaşayabilir, okula gidebilir, o zaman okulda ve evde uyumsuz tavırlar sergileyen çocuklar ne tür imkanlar verirseniz verin, arzulanan hedefe ulaşamaz. Oysa bu konuda eğitim koçları kesinleşmiş çözülebilir.

 • Öğrenci koçluğu planlama içerisinde bulunanlar:

-  Bireyi tanıma,

-Öğrencileri kitap derdinden kurtarıyorum. Pdf sözcük (E-Kitap) ücretsiz bir şekilde öğrenci koçluğu aylık seansımın içerisinde veriyorum. (Ek olarak kitap parasından kurtarıyorumıcimi.)

-Birebir öğrenci takipleri, giden birebir günlük olarak takip edilir,

-Derslere ilgisizliğini derseştirmeyi tasarlıyorsanız,

-Okula ilgisiz yerleşik okulda aktif

-Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluklarını odada ve kontrol ederek alma,

- Lks, Yks, Tyt, Ayt, Kps, Yös, Dgs, Aöf, (Üniversite sınavlarına en iyi şekilde bilerek çalışmayı planlama) sınavlarına disiplinli ve bilgili bir şekilde hazırlanma,

-Birebir yönlendirmelerin keyfi ve bağlı bağlı en uygun ve sağlıklı yol aranır. Üniversite sınavları, teog sınavları sınav sınavları en doğru yönlendirmeler,

-Etkili, sistemli ve verimli çalışmayı planlama,

-Düzenli ve programlı bir şekilde sınavlara ve derslerine adaptasyon yoluyla,

-Sınav sonuçlarının düzenli takibi ve yol göstericiliği

- Başarıyı engelleyen unsurları genişletme,
- Özgüveni arttırma,

-Okula karşı ilgisiz meslek eğitimi ile ilgilime,

-Okul ve ailesiyle birlikte kopuklukta yaşayanların eğitimi eğitimi,
- Doğru ders çalışma tekniklerini öğretme,
- Okul, aile, arkadaş grubu uyumu dengeleme,
- Eğitim kurumu, aile ve bireylerin uyumu ...

 • Öğrenci koçluğu aylık seans ücretimiz için bilgi alınız.

Aylık seanslarımız içerisinde her hafta aileye öğrenci durum hakkında bilgilendirme, öğrenciinin planlarının ortak bir karar ile beraber ve aile danışmanlığı artı olarak günlük öğrenci dersi ders çalışmalarının takibi ve sosyal ortamının takibi.

      Seans çeşitliliği bilgi bilgi alınız.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu, öğrenci eğitimi, ingilizcesi, inşası, inşası, inşası, inşası, inşası, katılımı

Bu yolculukta öğrenci, gerek okul yaşamında, gerekse yaşamının başka yerlerde farkındalığınızı arttırır, kendini daha iyi tanımaya; kendine özgü koyduğu engellerini ve bunlar için kullanacağı hedefleri keşfetmeye başlar.

Zihnini ve zamanını verimli şekilde öğrenerek, başarısını arttırıyor, geliştirir.

Bunlarla birlikte, koçluk yolculuğunu öğrenen, uzak mesafeden alırsınız, test çözme, öğrenmeyi öğrenme, anlayarak hızlı ve etkin okuma, odaklanma, verimli ders çalışma, imajinasyon; stres ve engellerini yönetebiliyor.


Öğrenci Koçluğu İşleyişi:

Öğrencilerle ilgili uygun yer ve zaman görüşülür
Görüşme süreleri öğrencinin isteğine göre açık konuşularak belirlenir
Görüşmeler dileğiyle ve gizlilik esasına göre yapılır.
Denizleri da öğrencinin sınıfına göre farklılaştırılmış.
Seanslarda koçluk teknolojisi ve öğrenci koçluğu teknolojisi.
Öğrencilerinin gelişmesi planlamaken veliler bu konuda bilgilenilir.
Her bir seans sonunda yeni eylemini başlattı.
Gerek görüldüğünü, Hafıza tekniklerini, Öğrenmeyi öğren, Anlaştı Hızlı Okuma
vb.

Detaylı Bilgi İçin İrtibata Geçiniz.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman ve Öğrenci Koçu

www.onuraydogdu.com

Online Danışmanlık,

Online Psikolojik Danışmanlık / Online Danışmanlık Nedir?

Bilgisayar destekli çevrimiçi (çevrimiçi) psikolojik danışmanlık ya da başka adı ile Çevrimiçi Danışmanlık, İnternet Görünümü Ülke ya da şehirlerde ikamet eden ya da sağlık vb. çeşitli sebeplerle merkezileştirmek gelerek psikolojik hedef alma alma noktasında bulunmayan kişilere yöneliktir.

Online Danışmanlık Görüşünü Yapılacağı Ortamı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Görmeyi bırakarak sessizliğin kavramsal ve kavramsallaşması. Bu odada oda televizyon, müzikçalar ve benzeri elektronik aletlerin kapalı olması dikkatinizin dağılmaması ve görüşmenin verimli geçmesi için gereklidir.

Tıpkı yüzyüze görüşmelerde olduğu gibi burada görüşmelerde de gizlilik ve mahremiyet, de olduğu temel bir koşuldur. Konuşulanların başkaları tarafından duyulmasını engellemek, görüşme yapmak odada özel düzenlemelerin önceden yapılmış olması.

Görüşmelerin bölünmemesi odada odaya girip giden insanlar olmamasına yönelik odaklı alınmalı; cep telefonuunun kapalı kapalı ya da sessize edilmiş ve uzak bir yerde tutulmasıyla ilgili özen gösteriniz.

Online Danışmanlık Görüşmeleri İçin Çünkü Teknik Altyapı Nedir?

Online Danışmanlık için hızlı bir İnternet bağlantısı ve gerekli programın (Skype) kurulu olduğu bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu vardır.

Detaylı bilgi için yapabilirme geçebilir.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman & Eğitim Uzmanı

 

Yaşam Koçluğu Nedir? - Yaşam Koçunun Faydaları.

Yaşam koçluğu; bozulma ve savunma gelişimi hayatında teslim ve denge yaratmasıdır.

Yaşam koçu; farkındalıkınızı arttırır, olaylara farklı açılardan bakalım yardımcı olur. Kendi yaşamına dışardan bakmak, potansiyel ve potansiyel güce çevirmek için fırsat yaratır.

Yaşam koçu; hayalinizi gerçekleştirmeyi hedefinizi bulmaya yardımcı olur.

Yaşam koçu size yönlendirme, tavsiye vermez.

Yaşam koçu terapi uygulamaz ve tedavisi bilmiyor.

Yaşam koçu akıl ve ruh sağlığı yerinde olan kişilere yol arkadaşlığı yaparak kendi yolunuzu kendinizin bulmasını sağlar.

YAŞAM KOÇLUĞU VE DANIŞMANLIK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Yaşam koçluğu ve danışmanlık birbirlerinden çok farklıdır.

Danışmanlık, geliştirme ve geliştirmemeye odaklanmaktır.

Yaşam koçluğu ise sizin geleceğinizi tasarlamaya odaklanır.

Danışmanlık, problemleri gidereyi hedefler.

Yaşam koçluğu, problemleri engellemek için yaşam tarzı yaratır.

Yaşam koçluğu, hayatındaki büyüklük sorunu yaratan sorunu çözmekte yardım eder. Geri kalmaktan çok daha ileriye devam edebilme

Danışmanlık sınırı KLİNİK ve sınırlıdır.

Yaşam koçluğu ilişkilerinde ise iş birliği esastır.

Diğer Bir deyişle, yaşam koçluğu boyut ve cevapları vermez, ancak Hassas anlamlı Bir bağ ortamında Bir takım çalışmasıyla Ettik KENDİNİ KEŞFETMENE Ettik ÇÖZÜMLERE ulaşmanı Sağlar'ı.

Bir çok insan '' Deli '' gözükmeden korkutucu için ondan uzak durur, bu durum böyle bir durum olabilir bu yüzden bu tür insanlar işe almadıklarından bir süredir kurulmadığı için bir danışman ve terapistin orada saklamak yapıyor hissederler.

Yaşam koçluğu ise tam tersidir.Bir yaşam koçuna olan, gurur duyulacak bir şeydir ve negatif bir marka taşımaz.Pozitif ve yetki veren bir hissi anımsatan aktif ve ilerleyicidir.

Danışmanlık, yaşamlarında davranış sorunu olan, ek olarak zihinsel sorun olan olan insanlarla ilglenir.

Yaşam koçluğu, yaşamlarında yeteri kadar ve elverişli davranışa biçimine sahip olan, ancak hayatlarını isteyenlere bakmakta ve istediğim, hayallerini takip eden insanlarla ilglilenir. Yaşam koçluğu, zihinsel problemleri ELE ALMAZ.

Yaşam koçluğuyla OLANAKLAR SONSUZDUR .

Onun koçun kendine vardır. Koçlar hizmet alan kişiliğini çeşitli hedeflere ulaştırıyor yardımcı olmak. Bilindiği üzere 40 aşkın koçluk teknii mevcut.

 Uzun bir listedir. Bir koç, bizim yaşam boyu, onun orta boy çocuk yardım merkezi ve yol gösterecek olan orta zamandadır.

Yaşam Koçunun Faydaları Nelerdir?

İnsanları Kişilerin kendi kişiliklerini en uygun hedef ve bu hedefe ulaşma yolu bulmaları için doğru seçimler yapmalarıınızı. Bu kararları verme aşamasında bir yaşam koçundan alacakları istediğimde başarılı sonuçlara imza atmayı bekliyor. Hayat boyunca yaptığımız seçimler bizlerin kaderini alıyor. Hüsrana çevirebilir enerjileri kendimize çekeriz.

Yaşam koçunun en büyük menüsünde insanlara ne istediklerimiz ve belki de bugüne kadar istediklerimizin kimseyi kendi seçimleri istediklerinizi burada. Bütün insanlar hayatlarının bir dönemi bir yaşam koçu tarihinde keşif yoluna gir. Toplumsal değerler, alıcılar ve ailelerinin bugüne kadar yaptıkları dayatmalardan sıyrarak kendi öz benliklerini buluyorumlar. Bunun yerine bağımsız, güçlü, kendilerine bağlı ruh sağlığı iyi bireyler yetişmiş olup, toplumda farklı bir yer alacaktırlar. Bu gelişmişler daha sağlıklı aile ve arkadaş ilişkisine sahip olmak, oldukça işyerlerindeki çalışma potansiyeli de daha verimli hale gelecektir. Merkezden giden bir kişideki çevre toplumun geneline yayılan ülkemizi ve dünyayı daha güzel yarınlara hazırlayacaktır.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman & Yaşam Koçu

www.onuraydogdu.com

Kariyer & Tercih Danışmanlığı

 Onur AYDOĞDU tercih döneminde aday öğrencilere yönelik Tercih Danışmanlığı ve Kariyer Danışmanlığı hizmetleri ile adayın en doğru tercihi yapması amaçlıyor.

Yks, Lgs, Kpss, Dgs, Aöf, Yös gibi sınavların tercih dönemi boyunca Onur AYDOĞDU tarafından verilecek olan Kariyer Danışmanlığı ve Tercih Danışmanlığı görüşmelerinde üniversite adaylarının doğru meslek gruplarına veya bölümlere yönlendirilmesini amaçlamaktadır. Hangi bölümü seçeceğini bilmeyen, mesleki eğilimini henüz keşfedememiş adaylara kendilerini tanıma yollarını aktarmak ve kendileri için en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olmak için hizmet vermektedir.

Bu süreçte aday öğrencinin kişilik tipi, yetkinlikleri ve mesleki yönelimlerini yorumlayacak adaya kendisi ile ilgili bir farkındalık sağlamayı hedefliyoruz. Akademik bir alt yapıya dayandırılarak kurgulanan Kariyer Danışmanlığı hizmetinde aday öğrenciye envanter uygulama ve birebir görüşme yolları ile en doğru bölüm ve meslek önerileri yapmaktayız.

Kariyer Danışmanlığında adayın tanınması ve adayın mesleki yöneliminin keşfedilmesi amacı ile aşağıdaki süreç işletilecektir.

1. Adayın tanınması

 • Yetenek (neler yapabildiği)
 • İlgi (neleri yapmaktan keyif aldığı)
 • Değerler (neye önem verdiği)
 • Beklentiler (meslek yaşamından ne beklediği)
 • Kişilik tipinin belirlenmesi (Myers- Briggs Kişilik Tipi Testi)

2. Mesleklerin tanınması

 • Meslekleri tanıtma
 • Mesleğin gerektirdiği eğitim süreci
 • Nasıl bir çalışma ortamı sunuyor?
 • Nasıl bir yaşam gerektiriyor?
 • Hangi kişilik özellikler gerekiyor?

Tercih Danışmanlığı çalışmalamızda aday öğrencilerin puan ve başarı sıralarına uygun olan program ve üniversiteler hakkında tercih listeleri oluşturulacaktır. Bu süreçte Kariyer Danışmanlığı almış ve hangi bölümü tercih edeceğini bilen ve kararlı adaylar ile en doğru programları içeren listeler oluşturulurken üniversiteler, bölümler, şehirler, tercih sistemi, özel durumlar vb. gibi tüm konularda da bilgiler verilecektir. Tercih Danışmanlığı hizmetimiz her daim çalışmalara açıktır.

Kısaca tercih danışmanlığında:

 • Kendinizle ilgili daha çok bilgi edinirsiniz,
 • Eğitim ve mesleki olasılıklarla ilgili farklı kaynaklardan araştırma yaparsınız
 • Piyasadaki trendler, yeni meslekler hakkında fikir edinirsiniz.
 • Yol haritası çizer, zamanı etkin şekilde yapılandırmanız.
 • Tercihlerini bilinçli ve nokta atışlarıyla hedefinize bir adım daha yaklaşmakta olursunuz.

Randevu almak için lütfen tıklayınız.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen