1. Öğrenci koçluğu nedir?

Koçluk kavramı eğitim alanında öğrencilerin başarıyı elde etmelerini sağlamak iyi bir lise iyi bir üniversite kazanmada aşılması gereken basamakları ortaya koyan, doğru çalışma, disiplinli çalışmaları sağlayan bir disiplindir ve çalışma etkinliğidir, özünde bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmayı barındırır. Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu da bu anlamı ile öğrenim yaşantısı içerisinde, özellikle 10 yaşından büyük bireye eğitsel alanda destek sağlamaya yönelik bir hizmettir.

   “Aileler sınavlara hazırlanan çocuklarının özel ders öğretmenleri yerine, onların hem eğitim hem de sosyal hayatlarıyla ilgilenecek; onlara sınav motivasyonu sağlayacak koçlarla çalışmasını tercih ediyor. Çünkü ders çalışırken konsantrasyon eksikliği yaşayan, ders çalıştığı halde başarısız olan, okulda ve evde uyumsuz tavırlar sergileyen çocuklar ne tür imkanlar verirseniz verin, arzulanan hedefe ulaşamaz. Oysa bu sorunlar eğitim koçları aracılığıyla kolaylıkla çözülebilir.

  • Öğrenci koçluğu planlama içerisinde bulunanlar:

- Bireyi tanıma,

- Öğrencileri kitap derdinden kurtarıyorum. Pdf sözcük (E-Kitap) ücretsiz bir şekilde öğrenci koçluğu aylık seansımın içerisinde veriyorum. (Ek olarak kitap parasından kurtarıyorum deneyimimi.)

- Birebir öğrenci takipleri, giden birebir günlük olarak takip edilir,

- Derslere ilgisiz kişilerin derse katılımını sağlama,

- Okula ilgisiz kişilerin okulda aktif bir öğrenci olmasını sağlama,

- Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluklarını tanımlama ve kontrol altına alma,

- Lks, Yks, Tyt, Ayt, Kpss, Yös, Dgs, Aöf, (Üniversite sınavlarına en iyi şekilde bilerek çalışmasını sağlama) sınavlarına disiplinli ve bilgili bir şekilde hazırlanma,

- Birebir yönlendirmeler sağlanır ve bireyler için en faydalı ve sağlıklı yol aranır. Üniversite sınavları, teog sınavları aöf sınavları hakkındaki en doğru yönlendirmeler,

- Öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarma,
- Etkili, sistemli ve verimli çalışmayı sağlama,

- Düzenli ve programlı bir şekilde sınavlara ve derslerine adaptasyon sağlama,

- Sınav sonuçlarının düzenli takibi ve yol göstericiliği sağlama,

- Başarıyı engelleyen unsurları ortadan kaldırma,
- Özgüveni arttırma,

- Okula karşı ilgisiz kişilerin eğitimiyle ilgilenme,

- Okul ve ailesiyle arasında kopukluk yaşayan kişilerin eğitimi,
- Doğru ders çalışma tekniklerini öğretme,
- Okul,aile,arkadaş çevresindeki uyumu dengeleme,
- Eğitim kurumu, aile ve birey arasındaki uyumu sağlama… gibi konular yer almaktadır.

Aylık seanslarımız içerisinde her hafta aileye öğrenci durum hakkında bilgilendirme, öğrencinin planlarının ortak bir karar ile yapılması ve aile danışmanlığı artı olarak günlük öğrencinin ders çalışma planlarının takibi ve sosyal ortamının takibi yapılmaktadır.

      Seans ücretleri içinde bilgi alınız.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu, öğrencinin eğitim hayatı süresince okul, aile ve özel yaşamındaki farkındalığı arttırarak potansiyel kaynaklarını keşfetmesi ve bu var olan potansiyeli ortaya çıkararak hedeflerine odaklanan şimdi ve gelecekle ilgili süreç odaklı bir gelişim yolculuğudur.

Bu yolculukta öğrenci, gerek okul yaşamında, gerekse yaşamının diğer alanlarında farkındalığını arttırır, kendini daha iyi tanımaya; kendine koyduğu engellerini ve bunlar için kullanacağı potansiyel kaynaklarını keşfetmeye başlar.

Zihnini ve zamanını verimli kullanmayı öğrenerek, başarısını arttıracak yöntemleri geliştirir.

Bunlarla birlikte, koçluk yolculuğunda öğrenci, performansını arttıracak hafıza, test çözme, öğrenmeyi öğrenme, anlayarak hızlı ve etkin okuma, odaklanma, verimli ders çalışma, imajinasyon; stres ve engellerini yönetebilmek için nefes ve duygu yönetimi gibi güçlü teknikleri de öğrenir.


Öğrenci Koçluğu İşleyişi :

Öğrencilerle belirlenen uygun yer ve zamanda görüşülür
Görüşme süreleri öğrencinin durumuna göre karşılıklı konuşularak belirlenir
Görüşmeler saygı çerçevesinde ve gizlilik esasına göre yapılır.
Her seans da öğrencinin durumuna göre farklı uygulamalar yapılır.
Seanslarda koçluk becerileri ve öğrenci koçluğu teknikleri kullanılır.
Öğrencilerin gelişmesi sağlanırken veliler bu konuda bilgilendirilir.
Her seans sonunda yeni eylem adımları oluşturulur.
Gerek görüldüğünde, Hafıza teknikleri, Öğrenmeyi Öğrenme, Anlayarak Hızlı Okuma gibi uygulamalar öğrenciye verilir
Bu sayede öğrencinin gelişmesine katkı sağlanır.

Detaylı Bilgi İçin İrtibata Geçiniz.

Onur AYDOĞDU

Psikolojik Danışman & Öğrenci Koçu

www.onuraydogdu.com