LYS TARİH

LYS 4 Tarih Konuları

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu- İlk Uygarlıklar- İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi- Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi- Beylikten Devlete
 • Osmanlı Devleti
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk İnkılabı
 • Atatürk’ün Ölümü
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Yüzyılın Başlarında Dünya
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı- Toplum Yapısı- Hukuk- Ekonomi- Eğitim- Sanat