LYS MATEMATİK 2 – GEOMETRİ

LYS 1

Matematik Sınavıdır. Toplamda 80 soru vardır. Bu 80 sorunun 50 sorusu Matematik, 30 sorusu ise Geometri alanındandır. LYS 1 sınavı, Matematik bölümü 75 dakika, Geometri bölümü 60 dakika olmak üzer toplamda 135 dakikadır.

LYS 1 Matematik Konuları

 • Sayılar- Sayı Basamakları- Bölünebilme
 • Obeb- Okek
 • Basit Eşitsizlikler- Sıralama
 • Rasyonel Sayılar
 • Temel Kavramlar
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • Dereceden Denklemler- 2. Dereceden Denklemler
 • Oran-Orantı
 • Çarpanlara Ayırma
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar- Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • Kombinasyon- Permütasyon- Olasılık- Binom Açılımı- İstatistik
 • Kartezyen Çarpım- İşlem
 • Polinomlar
 • Eşitsizlik
 • Toplam Çarpım Sembolü
 • Parabol
 • Logaritma
 • Karmaşık Sayılar
 • Trigonometri
 • Limit ve Süreklilik
 • İntegral
 • Türev

LYS 1 Geometri Konuları

 • Üçgende ve Doğruda Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Dik Üçgende Trigonometrik Bağlantılar
 • Eşkenar ve İkizkenar Üçgen
 • Üçgende Alanlar
 • Üçgende Kenarortay ve Açıortay Bağlantıları
 • Üçgende Eşlik- Benzerlik ve Açı-Kenar Bağlantıları
 • Dörtgenler- Çokgenler- Yamuk- Paralel Kenar- Dikdörtgen
 • Eşkenar Dörtgen- Deltoid
 • Çemberde Açılar ve Uzunluk
 • Daire- Prizmalar- Küreler- Piramitler
 • Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 • Vektörler
 • Doğrunun Analitiği
 • Uzay Geometri
 • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
 • Dönüşümlerle Geometri
 • Çemberin Analitiği
 • Genel Konik Tanımı
 • Parabol- Elips- Hiperbol