LYS KİMYA

YS 2 Kimya Konuları

  • Kimyasal Hesaplamalar
  • Modern Atom Teorisi
  • Sıvı Çözeltiler
  • Gazlar
  • Tepkimelerde Hız
  • Kimya ve Enerji
  • Kimya- Elektrik
  • Kimyasal Denge- Sıvı Çözeltilerde Denge
  • Organik Bileşikler
  • Karbon Kimyası