LYS EDEBİYAT

2016 LYS EDEBİYAT SORU DAĞILIMI

 • Söz sanatları (2)
 • Şiirde anlam (2)
 • Halk edebiyati (1)
 • Tiyatro Türleri (1)
 • Düşence Yazıları (3)
 • Divan Edebiyatı (1)
 • Şiir Bilgisi (2)
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu (1)
 • Tanzimat (5)
 • Servet-i Fünun (4)
 • Milli Edebiyat (4)
 • Bağımsız Sanatçılar (2)
 • Cumhuriyet Dönemi – hikaye/roman – (5)
 • Cumhuriyet Dönemi – şiir – (3)

Çalışırken ilk konularla birlikte Cumhuriyet dönemine de başlamak Ygs’den sonraki süreçte öğrencinin yükünü oldukça hafifletecektir. Lys çalışmasının önemli parçalarından biri olan yazar-eser ezberleri de sene başından itibaren yapılmaya başlanmalı son dakikaya bırakılmamalıdır. Öğrenciler kendi çalışma kağıtlarını hazırlayacağı gibi piyasada bulunan yazar-eser kartlarından da faydalanabilirler. Ayrıca mp3’lerine yukleyecekleri ses kayıtları da ezber yaparken onlara oldukça yardımcı olacaktır. YGS için tavsiye ettiğim konu tekrarları LYS için de geçerlidir. Bu alan için “Yayindenizi, Karekök, Güvender, Şifreliyorum ” gibi yayınlar faydalı olacaktır.

LYS 3 Edebiyat Konuları

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Şiirler
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Öğretici Metinler
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı
 • Servet-i Fünun Edebiyatı ve Fecr-i Ati Topluluğu
 • Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı
 • Milli Edebiyat Dönemi
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • Cumhuriyet Döneminde Şiirleri
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

 

Eğitim Uzmanı/Rehber Öğretmen

Onur AYDOĞDU