LYS DİL

LYS 5 Konuları

Yabancı Dil sınavıdır. Sözcük Bilgisi ve Dil Bilgisi’nden 20 soru, Çeviri’den 12 ve Okuduğunu Anlama’dan 48 soru gelir. Toplamda 80 sorudur ve 120 dakika süre verilir.